Velkommen til Sandvika Basketballkubbs årsmøte 2023

Velkommen til Sandvika Basketballkubbs årsmøte 2023 som avholdes mandag 27. mars kl 18:00 i Nadderudhallen.

Dagsorden:

  1. Valg av dirigent, referent og person til å signere protokollen sammen med referenten
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Gjennomgang av årsberetning og regnskap
  4. Valg
  5. Innkomne saker

Dokumenter:

Velkommen!