Dommere / Kampledere

Klubben ønsker at så mange som mulig tar dommer og/eller trenerkurs. Kursavgift vil bli refundert av klubben etter fullført kurs. Ta kontakt med oss for eventuell refusjon: sandvikabbk@gmail.com

Klubben tar ikke ansvar for å skaffe dommer oppdrag. Det kreves at man er tett på aktiviteter aktuelle dommerkandidater har utenom (jobb, aktiv som spiller i serier, cup/reiser, skole m.m.). Det må derfor bli opp til den enkelte dommer/kampleder, eller eventuelle ressurspersoner rundt denne innen laget, å søke muligheter for oppdrag.

(Dessverre er det pr idag lite informasjon om dette på nettsidene til forbund og region. Dette har vi etterspurt.)

Easybasket: Aktuelle dommere/kampledere må selv kontakte aktuelle arrangører og spørre om det kan være oppdrag. Man finner klubbenes kontaktpunkter for EB turneringer i dette dokumentet (fra regionens sider): https://www.basket.no/siteassets/region-ost—dokumenter-og-bilder/region-ost-kontaktinformasjon-klubber2.xlsx

Dommer i seriespill: Straks dommere har tatt aspirantdommerkurs kan de kontakte dommerkoordinator i Region Øst på telefon/SMS/epost, og på den måten melde seg klar for oppdrag. Kontaktinfo for dommerkoordinator finner man på regionens side, her:
https://www.basket.no/regioner/region-ost/
Dommerkoordinator i regionen gis informasjon om dommerens tilgjengelighet, og vil da kunne tildele aktuelle oppdrag til vedkommende dommer. Dommer takker så ja, eller nei, til oppdrag som blir tilbudt.

NBBFs side for deg som dommer: https://www.basket.no/for-deg/for-deg—dommer/

Hvordan foregår betaling av dommere? Se her: https://www.basket.no/serie-og-turnering/dommerbetaling/

Dommerhonorarer Region Øst: https://www.basket.no/siteassets/region-ost—dokumenter-og-bilder/honorarsatser-dommeroppdrag-nbbf-region-ost-sesongen-2019.pdf

Intervjuer gjort av unge dommere: https://www.basket.no/for-deg/for-deg—dommer/de-gode-historiene/

Kampleder kurs: Sandvika BBK vil vurdere å arrangere kampleder kurs i forbindelse med en EasyBasket turnering om det meldes om tilstrekkelig interesse fra lag/spillere. Kom igjen 🙂

For ytterligere dommerkurs så kan man følge med her (tips: filtrer på «Oslo» som sted i kolonne helt til høyre): https://www.basket.no/for-deg/for-deg—trener/kursoversikt/