Velkommen til Sandvika Basketballkubbs årsmøte 2022

Velkommen til Sandvika Basketballkubbs årsmøte 2022 som avholdes mandag 28. mars kl 19.30 i Bærum Idrettspark.

Dagsorden:

  1. Valg av dirigent, referent og person til å signere protokollen sammen med referenten
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Gjennomgang av årsberetning og regnskap
  4. Valg
  5. Innkomne saker

Dokumenter:

Valgkomitéens innstilling vil bli presentert direkte i møtet.

Velkommen!