Velkommen til Sandvika Basketballkubbs årsmøte 2019

Velkommen til Sandvika Basketballkubbs årsmøte 2019 som avholdes mandag 18. mars kl 19.15 i Bærum Idrettspark.

Dagsorden:

  1. Valg av dirigent, referent og person til å signere protokollen sammen med referenten
  2. Gjennomgang av årsberetning
  3. Regnskap
  4. Valg
  5. Innkomne saker

Linker til:

ÅRSMØTE 2019 – DAGSORDEN,

ÅRSBERETNING FOR SBBK 2018

SBBK regnskap 2018 – resultat-balanse-revisjonsberetning

Valgkomitéens innstilling vil bli presentert direkte i møtet.

Velkommen!