Korona oppdatering pr 14/12 2021

TIDLIG JULEFERIE!

🎄Norges Basketballforbund har meddelt at alle regionale kamper frem til 12 januar utsettes. De har samtidig sterkt anbefalt at klubbene «tenker i samme baner». Sandvika BBK avlyser med dette alle treninger frem til jul. Her kan dere lese meldingen fra NBBF: https://www.basket.no/…/alle-regionale-kamper-fra-og…/

Ønsker dere en fin førjulstid og en god jul – håper alle holder seg friske, og så ser vi frem til ny aktivitet etter nyttår! ✨🏀

Korona oppdatering pr 10/12 2021

Ihht Regjeringens, NBBF og lokale anbefalinger, er Sandvika BBK sitt utgangspunkt dette:

• Kamp- og treningsaktiviteten kan i utgangspunktet gjennomføres som normalt.
• Maks 50 personer kan være til stede på et arrangement der det ikke er faste, tilviste plasser for publikum. Dette tallet inkluderer alle i hallen, også spillerne. Unntatt fra totalantallet er trenere, dommere, sekretariat og et begrenset antall hallvakter. Sandvika legger seg derfor på en linje der vi har 10 tilskuere på kamper fra hvert lag.
• Alle tilstedeværende skal holde en meters avstand til hverandre og bruke munnbind. Unntaket er spillerne, trenere og dommere under kamp- og treningsaktivitet.
• Der hvor flere kamper skal avvikles i samme hall i løpet av samme dag, skal gruppene holdes adskilt til enhver tid.
• Ikke foreldre eller andre til stede under trening.
• Garderober kan kun benyttes til toalettbesøk.
• Hvert lag må allikevel gjøre det de/foreldrene ønsker når det gjelder treninger fremover, og evt. gi beskjed til trener eller lagkontakt.
• Klubbens smittevernsansvarlig er Frode Strømsvåg tlf: 90910864, til stede på hjemmekampene frem til jul og påser at alle skriver seg på liste.
• Hvis lag ikke kan stille til kamper, eller om de ikke ønsker å stille må de melde dette til lagkontakt/styret. Kampene vil da som regel utsettes, men dette kan ikke NBBF garantere.
• se også veileder fra NBBF https://www.basket.no/…/nbbf-veileder-for…

Sandvika BBK søker trenere til G16-lag

Sandvika Basketballklubb har ca 200 medlemmer i alle aldre, og har treninger på idrettsanlegg og skoler i nærområdet i Bærum. Nå søker vi både hovedtrener og assistenttrener til et av våre G16-lag (ikke NM-lag).

Laget trener 2-3 ganger pr uke (kan evt tilpasses ønske fra nye trenere), og skal spille i serien G16 Vest i Region Øst.

Vi søker deg som har noe erfaring med å trene lag fra før, i alle fall som hovedtrener – som assistenttrener kan dette gjerne være din første treneroppgave, så lenge du er engasjert og lærevillig.

Godtgjørelse etter avtale. Mulighet for videreutvikling som trener gjennom deltakelse på trenerkurs i regi av NBBF, dette dekkes av klubben. Send søknad med noen ord om deg selv og din erfaring til sandvikabbk@gmail.com så snart som mulig!

#jegstøtterregnbuen-kampanjen

#jegstøtterregnbuen-kampanjen

Sandvika Basketballklubb er imot alle former for diskriminering. Denne måneden (juni 2021) står spesielt diskriminering av LHBT personer i fokus. Vi støtter Raballder Håndballs kampanje. Idretten skal være trygg for alle! #jegstøtterregnbuen

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE I SANDVIKA BBK 2021

Som tidligere informert om avholdes årsmøtet i Sandvika BBK tirsdag 1. juni kl 18:00, via Teams. Dagsorden og saksdokumenter finnes nå her på Sandvikas web-side. Valgkomiteens innstilling er nå tilgjengelig også (28/5/2021).

For deltakelse, send mail til sandvikabbk@gmail.com – vi vil deretter sende ut møtelink senest mandag 31.5. Vi håper mange vil delta!

Styret i Sandvika BBK